CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
2814 
28.2 
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
281 
28.21 
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
2815 
28.22 
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
2816 
28.23 
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
2817 
28.24 
Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
2818 
28.25 
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
2819 
28.29 
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
2819 
28.3 
Výroba zemědělských a lesnických strojů
282 
28.30 
Výroba zemědělských a lesnických strojů
2821 
28.4 
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
282 
28.41 
Výroba kovoobráběcích strojů
2822 
28.49 
Výroba ostatních obráběcích strojů
2822 
28.9 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
282 
28.91 
Výroba strojů pro metalurgii
2823 
28.92 
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
2824 
28.93 
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
2825 
28.94 
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků, výrobků z usní
2826 
28.95 
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
2829 
28.96 
Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
2829 
28.99 
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
2829 
29 
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
29 
29.1 
Výroba motorových vozidel, kromě motocyklů
291 
29.10 
Výroba motorových vozidel, kromě motocyklů
2910 
29.2 
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
292 
29.20 
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
2920 
29.3 
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů
293 
29.31 
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla, kromě motocyklů
2930 
29.32 
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů
2930 
30 
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
30 
30.1 
Stavba lodí a člunů
301 
30.11 
Stavba lodí a plavidel
3011 
30.12 
Stavba rekreačních a sportovních člunů
3012 
30.2 
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
302 
30.20 
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
3020 
30.3 
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
303 
30.30 
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
3030 
30.4 
Výroba vojenských bojových vozidel
304 
30.40 
Výroba vojenských bojových vozidel
3040 
30.9 
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
309 

Page 10/25  
Top