CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

01 
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01 
01.1 
Pěstování plodin jiných než trvalých
011 
01.11 
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
0111 
01.12 
Pěstování rýže
0112 
01.13 
Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
0113 
01.14 
Pěstování cukrové třtiny
0114 
01.15 
Pěstování tabáku
0115 
01.16 
Pěstování přadných rostlin
0116 
01.19 
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
0119 
01.2 
Pěstování trvalých plodin
012 
01.21 
Pěstování vinných hroznů
0121 
01.22 
Pěstování tropického a subtropického ovoce
0122 
01.23 
Pěstování citrusových plodů
0123 
01.24 
Pěstování jádrového a peckového ovoce
0124 
01.25 
Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
0125 
01.26 
Pěstování olejnatých plodů
0126 
01.27 
Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
0127 
01.28 
Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
0128 
01.29 
Pěstování ostatních trvalých plodin
0129 
01.3 
Množení rostlin
013 
01.30 
Množení rostlin
0130 
01.4 
Živočišná výroba
014 
01.41 
Chov mléčného skotu
0141 
01.42 
Chov jiného skotu a buvolů
0141 
01.43 
Chov koní a jiných koňovitých
0142 
01.44 
Chov velbloudů a velbloudovitých
0143 
01.45 
Chov ovcí a koz
0144 
01.46 
Chov prasat
0145 
01.47 
Chov drůbeže
0146 
01.49 
Chov ostatních zvířat
0149 
01.5 
Smíšené hospodářství
015 
01.50 
Smíšené hospodářství
0150 
01.6 
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
016 
01.61 
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
0161 
01.62 
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
0162 
01.63 
Posklizňové činnosti
0163 
01.64 
Zpracování osiva pro účely množení
0164 
01.7 
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
017 
01.70 
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
0170 

Page 1/25  
Top