CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Tvarování a zpracování plochého skla
2310 
23.13 
Výroba dutého skla
2310 
23.14 
Výroba skleněných vláken
2310 
23.19 
Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického
2310 
23.2 
Výroba žáruvzdorných výrobků
239 
23.20 
Výroba žáruvzdorných výrobků
2391 
23.3 
Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
239 
23.31 
Výroba keramických obkladaček a dlaždic
2392 
23.32 
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
2392 
23.4 
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
239 
23.41 
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
2393 
23.42 
Výroba keramických sanitárních výrobků
2393 
23.43 
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
2393 
23.44 
Výroba ostatních technických keramických výrobků
2393 
23.49 
Výroba ostatních keramických výrobků
2393 
23.5 
Výroba cementu, vápna a sádry
239 
23.51 
Výroba cementu
2394 
23.52 
Výroba vápna a sádry
2394 
23.6 
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
239 
23.61 
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
2395 
23.62 
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
2395 
23.63 
Výroba betonu připraveného k lití
2395 
23.64 
Výroba malt
2395 
23.65 
Výroba vláknocementových výrobků
2395 
23.69 
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
2395 
23.7 
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
239 
23.70 
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
2396 
23.9 
Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
239 
23.91 
Výroba brusiv
2399 
23.99 
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
2399 
24 
Výroba základních kovů
24 
24.1 
Výroba surového železa, oceli a feroslitin
241 
24.10 
Výroba surového železa, oceli a feroslitin
2410 
24.2 
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
241 
24.20 
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
2410 
24.3 
Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
241 
24.31 
Tažení tyčí za studena
2410 
24.32 
Válcování ocelových úzkých pásů za studena
2410 
24.33 
Tváření ocelových profilů za studena
2410 
24.34 
Tažení ocelového drátu za studena
2410 

Page 7/25  
Top