CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Správa počítačového vybavení
6202 
62.09 
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů
6209 
63 
Informační činnosti
63 
63.1 
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
631 
63.11 
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
6311 
63.12 
Činnosti související s webovými portály
6312 
63.9 
Ostatní informační činnosti
639 
63.91 
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
6391 
63.99 
Ostatní informační činnosti j. n.
6399 

PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

64 
Finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
64 
64.1 
Peněžní zprostředkování
641 
64.11 
Centrální bankovnictví
6411 
64.19 
Ostatní peněžní zprostředkování
6419 
64.2 
Činnosti holdingových společností
642 
64.20 
Činnosti holdingových společností
6420 
64.3 
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
643 
64.30 
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
6430 
64.9 
Ostatní finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
649 
64.91 
Finanční leasing
6491 
64.92 
Ostatní poskytování úvěrů
6492 
64.99 
Ostatní činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování j. n.
6499 
65 
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
65 
65.1 
Pojištění
651 
65.11 
Životní pojištění
6511 
65.12 
Neživotní pojištění
6512 
65.2 
Zajištění
652 
65.20 
Zajištění
6520 
65.3 
Penzijní financování
653 
65.30 
Penzijní financování
6530 
66 
Pomocné činnosti související s peněžnictvím a pojišťovnictvím
66 
66.1 
Pomocné činnosti související s finančními činnostmi, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
661 
66.11 
Řízení a správa finančních trhů
6611 
66.12 
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
6612 
66.19 
Ostatní pomocné činnosti související s finančními činnostmi, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
6619 
66.2 
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
662 
66.21 
Vyhodnocování rizik a škod
6621 
66.22 
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6622 
66.29 
Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
6629 
66.3 
Správa fondů
663 

Page 19/25  
Top