CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Poskytování ostatních stravovacích služeb
5629 
56.3 
Pohostinství
563 
56.30 
Pohostinství
5630 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

58 
Vydavatelské činnosti
58 
58.1 
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
581 
58.11 
Vydávání knih
5811 
58.12 
Vydávání adresářů a jiných seznamů
5812 
58.13 
Vydávání novin
5813 
58.14 
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
5813 
58.19 
Ostatní vydavatelské činnosti
5819 
58.2 
Vydávání softwaru
582 
58.21 
Vydávání počítačových her
5820 
58.29 
Ostatní vydávání softwaru
5820 
59 
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59 
59.1 
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
591 
59.11 
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
5911 
59.12 
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
5912 
59.13 
Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
5913 
59.14 
Promítání filmů
5914 
59.2 
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
592 
59.20 
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
5920 
60 
Tvorba programů a vysílání
60 
60.1 
Rozhlasové vysílání
601 
60.10 
Rozhlasové vysílání
6010 
60.2 
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
602 
60.20 
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
6020 
61 
Telekomunikační činnosti
61 
61.1 
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
611 
61.10 
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
6110 
61.2 
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
612 
61.20 
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
6120 
61.3 
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
613 
61.30 
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
6130 
61.9 
Ostatní telekomunikační činnosti
619 
61.90 
Ostatní telekomunikační činnosti
6190 
62 
Programování, poradenství a související činnosti
62 
62.0 
Programování, poradenství a související činnosti
620 
62.01 
Programování
6201 
62.02 
Poradenství v oblasti počítačů
6202 

Page 18/25  
Top