CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Námořní a pobřežní nákladní doprava
5012 
50.3 
Vnitrozemská vodní osobní doprava
502 
50.30 
Vnitrozemská vodní osobní doprava
5021 
50.4 
Vnitrozemská nákladní vodní doprava
502 
50.40 
Vnitrozemská nákladní vodní doprava
5022 
51 
Letecká doprava
51 
51.1 
Letecká osobní doprava
511 
51.10 
Letecká osobní doprava
5110 
51.2 
Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
512 
51.21 
Letecká nákladní doprava
5120 
51.22 
Kosmická doprava
5120 
52 
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
52 
52.1 
Skladování
521 
52.10 
Skladování
5210 
52.2 
Vedlejší činnosti v dopravě
522 
52.21 
Činnosti související s pozemní dopravou
5221 
52.22 
Činnosti související s vodní dopravou
5222 
52.23 
Činnosti související s leteckou dopravou
5223 
52.24 
Manipulace s nákladem
5224 
52.29 
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
5229 
53 
Poštovní a kurýrní činnosti
53 
53.1 
Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
531 
53.10 
Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
5310 
53.2 
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
532 
53.20 
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
5320 

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55 
Ubytování
55 
55.1 
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
551 
55.10 
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
5510 
55.2 
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
551 
55.20 
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
5510 
55.3 
Kempy a tábořiště
552 
55.30 
Kempy a tábořiště
5520 
55.9 
Ostatní ubytování
559 
55.90 
Ostatní ubytování
5590 
56 
Stravování a pohostinství
56 
56.1 
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
561 
56.10 
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
5610 
56.2 
Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
562 
56.21 
Poskytování cateringových služeb
5621 

Page 17/25  
Top