CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
14.31 
Производство на чорапи и чорапогащи
1430 
14.39 
Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
1430 
15 
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
15 
15.1 
Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия
151 
15.11 
Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
1511 
15.12 
Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
1512 
15.2 
Производство на обувки
152 
15.20 
Производство на обувки
1520 
16 
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
16 
16.1 
Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
161 
16.10 
Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
1610 
16.2 
Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене
162 
16.21 
Производство на фурнир и дървесни плочи
1621 
16.22 
Производство на сглобени паркетни плочи
1622 
16.23 
Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
1622 
16.24 
Производство на опаковки от дървен материал
1623 
16.29 
Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
1629 
17 
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
17 
17.1 
Производство на влакнести полуфабрикати, хартия и картон
170 
17.11 
Производство на влакнести полуфабрикати
1701 
17.12 
Производство на хартия и картон
1701 
17.2 
Производство на изделия от хартия и картон
170 
17.21 
Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
1702 
17.22 
Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
1709 
17.23 
Производство на канцеларски материали от хартия и картон
1709 
17.24 
Производство на тапети и подобни стенни облицовки
1709 
17.29 
Производство на други изделия от хартия и картон
1709 
18 
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
18 
18.1 
Печатна дейност
181 
18.11 
Печатане на вестници
1811 
18.12 
Печатане на други издания и печатни продукти
1811 
18.13 
Предпечатна подготовка
1812 
18.14 
Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
1812 
18.2 
Възпроизвеждане на записани носители
182 
18.20 
Възпроизвеждане на записани носители
1820 
19 
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
19 
19.1 
Производство на кокс и продукти на коксуването
191 
19.10 
Производство на кокс и продукти на коксуването
1910 
19.2 
Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
192 
19.20 
Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
1920 

Page 5/25  
Top