CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Формуване и обработване на плоско стъкло
2310 
23.13 
Производство на опаковки и домакинско стъкло
2310 
23.14 
Производство на стъклени влакна
2310 
23.19 
Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
2310 
23.2 
Производство на огнеупорни изделия
239 
23.20 
Производство на огнеупорни изделия
2391 
23.3 
Производство на керамични изделия за строителството
239 
23.31 
Производство на керамични плочки
2392 
23.32 
Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
2392 
23.4 
Производство на други порцеланови и керамични изделия
239 
23.41 
Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
2393 
23.42 
Производство на санитарна керамика
2393 
23.43 
Производство на керамични изолатори
2393 
23.44 
Производство на друга техническа керамика
2393 
23.49 
Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
2393 
23.5 
Производство на цимент, вар и гипс
239 
23.51 
Производство на цимент
2394 
23.52 
Производство на вар и гипс
2394 
23.6 
Производство на изделия от бетон, гипс и цимент
239 
23.61 
Производство на изделия от бетон за строителството
2395 
23.62 
Производство на изделия от гипс за строителството
2395 
23.63 
Производство на готови бетонови смеси
2395 
23.64 
Производство на неогнеупорни строителни разтвори
2395 
23.65 
Производство на влакнесто-циментови изделия
2395 
23.69 
Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент
2395 
23.7 
Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
239 
23.70 
Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
2396 
23.9 
Производство на изделия от други неметални минерали
239 
23.91 
Производство на абразивни изделия
2399 
23.99 
Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде
2399 
24 
Производство на основни метали
24 
24.1 
Производство на чугун, стомана и феросплави
241 
24.10 
Производство на чугун, стомана и феросплави
2410 
24.2 
Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
241 
24.20 
Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
2410 
24.3 
Производство на други продукти при първичната преработка на стомана
241 
24.31 
Студено изтегляне на пръти
2410 
24.32 
Студено валцуване на тесни ленти
2410 
24.33 
Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
2410 
24.34 
Студено изтегляне на тел
2410 

Page 7/25  
Top