CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
08.93 
Добив на сол
0893 
08.99 
Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
0899 
09 
Спомагателни дейности в добива
09 
09.1 
Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
091 
09.10 
Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
0910 
09.9 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
099 
09.90 
Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
0990 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

10 
Производство на хранителни продукти
10 
10.1 
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
101 
10.11 
Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
1010 
10.12 
Производство и преработка на месо от домашни птици
1010 
10.13 
Производство на месни продукти, без готови ястия
1010 
10.2 
Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
102 
10.20 
Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
1020 
10.3 
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
103 
10.31 
Преработка и консервиране на картофи
1030 
10.32 
Производство на плодови и зеленчукови сокове
1030 
10.39 
Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
1030 
10.4 
Производство на растителни и животински масла и мазнини
104 
10.41 
Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
1040 
10.42 
Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
1040 
10.5 
Производство на мляко и млечни продукти
105 
10.51 
Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
1050 
10.52 
Производство на сладолед
1050 
10.6 
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
106 
10.61 
Производство на мелничарски продукти
1061 
10.62 
Производство на нишесте и нишестени продукти
1062 
10.7 
Производство на хлебни и тестени изделия
107 
10.71 
Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
1071 
10.72 
Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
1071 
10.73 
Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
1074 
10.8 
Производство на други хранителни продукти
107 
10.81 
Производство на захар
1072 
10.82 
Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1073 
10.83 
Преработка на кафе и чай
1079 
10.84 
Производство на хранителни подправки и овкусители
1079 
10.85 
Производство на готови ястия
1075 
10.86 
Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
1079 
10.89 
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
1079 

Page 3/25  
Top