CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки
4761 
47.63 
Търговия на дребно с аудио и видео записи
4762 
47.64 
Търговия на дребно със спортни стоки
4763 
47.65 
Търговия на дребно с игри и играчки
4764 
47.7 
Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки
477 
47.71 
Търговия на дребно с облекло
4771 
47.72 
Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
4771 
47.73 
Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
4772 
47.74 
Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
4772 
47.75 
Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
4772 
47.76 
Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях
4773 
47.77 
Търговия на дребно с часовници и бижутерия
4773 
47.78 
Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
4773 
47.79 
Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
4774 
47.8 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари
478 
47.81 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
4781 
47.82 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки
4782 
47.89 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки
4789 
47.9 
Търговия на дребно извън търговски обекти
479 
47.91 
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
4791 
47.99 
Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
4799 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

49 
Сухопътен транспорт
49 
49.1 
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
491 
49.10 
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
4911 
49.2 
Товарен железопътен транспорт
491 
49.20 
Товарен железопътен транспорт
4912 
49.3 
Друг пътнически сухопътен транспорт
492 
49.31 
Пътнически градски и крайградски транспорт
4921 
49.32 
Пътнически таксиметров транспорт
4922 
49.39 
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде
4922 
49.4 
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
492 
49.41 
Товарен автомобилен транспорт
4923 
49.42 
Услуги по преместване
4923 
49.5 
Тръбопроводен транспорт
493 
49.50 
Тръбопроводен транспорт
4930 
50 
Воден транспорт
50 
50.1 
Пътнически морски и крайбрежен транспорт
501 
50.10 
Пътнически морски и крайбрежен транспорт
5011 
50.2 
Товарен морски и крайбрежен транспорт
501 

Page 16/25  
Top