CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
4610 
46.13 
Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
4610 
46.14 
Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
4610 
46.15 
Търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
4610 
46.16 
Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
4610 
46.17 
Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
4610 
46.18 
Специализирано търговско посредничество с други групи стоки
4610 
46.19 
Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
4610 
46.2 
Tърговия на едро със селскостопански суровини и живи животни
462 
46.21 
Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
4620 
46.22 
Търговия на едро с цветя и растения
4620 
46.23 
Търговия на едро с живи животни
4620 
46.24 
Търговия на едро със сурови и обработени кожи
4620 
46.3 
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
463 
46.31 
Търговия на едро с плодове и зеленчуци
4630 
46.32 
Търговия на едро с месо и месни продукти
4630 
46.33 
Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
4630 
46.34 
Търговия на едро с напитки
4630 
46.35 
Търговия на едро с тютюневи изделия
4630 
46.36 
Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
4630 
46.37 
Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
4630 
46.38 
Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
4630 
46.39 
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
4630 
46.4 
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки
464 
46.41 
Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
4641 
46.42 
Търговия на едро с облекло и обувки
4641 
46.43 
Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
4649 
46.44 
Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
4649 
46.45 
Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
4649 
46.46 
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
4649 
46.47 
Търговия на едро с мебели, килими и осветители
4649 
46.48 
Търговия на едро с часовници и бижутерия
4649 
46.49 
Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
4649 
46.5 
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
465 
46.51 
Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
4651 
46.52 
Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
4652 
46.6 
Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях
466 
46.61 
Търговия на едро с машини и обрудване за селското и горското стопанство и части за тях
4653 
46.62 
Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
4659 
46.63 
Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
4659 

Page 14/25  
Top