CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri
85.32 
88.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
75.21 
85.32 
Code: 85.32 
90.01 
Gösteri sanatları
92.31 
92.34 
Code: 92.34 
90.02 
Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
92.31 
92.32 
Code: 92.32 
92.34 
Code: 92.34 
90.03 
Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
92.31 
92.40 
Code: 92.40 
90.04 
Sanat tesislerinin işletilmesi
92.32 
91.01 
Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
75.14 
92.51 
Code: 92.51 
91.02 
Müzelerin faaliyetleri
92.52 
91.03 
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi
92.52 
91.04 
Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler
92.53 
92.00 
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
92.71 
93.11 
Spor tesislerinin işletilmesi
92.61 
92.62 
Code: 92.62 
93.12 
Spor kulüplerinin faaliyetleri
92.62 
93.13 
Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
93.04 
93.19 
Diğer spor faaliyetleri
92.62 
93.21 
Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
92.33 
93.29 
Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
92.34 
92.62 
Code: 92.62 
92.72 
Code: 92.72 
94.11 
İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
91.11 
94.12 
Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
91.12 
94.20 
Sendika faaliyetleri
91.20 
94.91 
Dini kuruluşların faaliyetleri
91.31 
94.92 
Siyasi kuruluşların faaliyetleri
91.32 
94.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
01.50 
91.33 
Code: 91.33 
95.11 
Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
72.50 
95.12 
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
32.20 
52.74 
Code: 52.74 
95.21 
Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı
52.72 
95.22 
Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
29.32 
52.72 
Code: 52.72 
95.23 
Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
52.71 

Page 25/26  
Top