CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.41 
01.64 
Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.11 
01.12 
Code: 01.12 
01.13 
Code: 01.13 
01.41 
Code: 01.41 
01.70 
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.50 
02.10 
Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
01.12 
02.01 
Code: 02.01 
02.20 
Endüstriyel ve yakacak odun üretimi
02.01 
02.30 
Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
01.12 
01.13 
Code: 01.13 
02.01 
Code: 02.01 
02.40 
Ormancılık için destekleyici faaliyetler
02.02 
74.14 
Code: 74.14 
03.11 
Deniz balıkçılığı
05.01 
03.12 
Tatlı su balıkçılığı
05.01 
03.21 
Deniz ürünleri yetiştiriciliği
05.02 
03.22 
Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
01.25 
05.02 
Code: 05.02 
05.10 
Taş kömürü madenciliği
10.10 
05.20 
Linyit madenciliği
10.20 
06.10 
Ham petrol çıkarımı
11.10 
06.20 
Doğal gaz çıkarımı
11.10 
07.10 
Demir cevherleri madenciliği
13.10 
07.21 
Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
12.00 
07.29 
Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
13.20 
08.11 
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
14.11 
14.12 
Code: 14.12 
14.13 
Code: 14.13 
08.12 
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
14.21 
14.22 
Code: 14.22 
08.91 
Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
14.30 
08.92 
Turba çıkarımı
10.30 
08.93 
Tuz çıkarımı
14.40 
08.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
14.50 
09.10 
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
11.10 
11.20 
Code: 11.20 
09.90 
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
10.10 
10.20 
Code: 10.20 
10.30 
Code: 10.30 

Page 2/26  
Top