CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
52.62 
47.82 
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
52.62 
47.89 
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
52.62 
47.91 
Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
52.61 
52.63 
Code: 52.63 
47.99 
Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
52.63 
49.10 
Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
60.10 
49.20 
Demir yolu ile yük taşımacılığı
60.10 
49.31 
Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
60.21 
49.32 
Taksi taşımacılığı
60.22 
49.39 
Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
60.21 
60.23 
Code: 60.23 
49.41 
Kara yolu ile yük taşımacılığı
60.24 
49.42 
Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
60.24 
49.50 
Boru hattı taşımacılığı
60.30 
50.10 
Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
61.10 
50.20 
Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
61.10 
50.30 
İç sularda yolcu taşımacılığı
61.20 
50.40 
İç sularda yük taşımacılığı
61.20 
51.10 
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.21 
Hava yolu ile yük taşımacılığı
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.22 
Uzay taşımacılığı
62.30 
52.10 
Depolama ve ambarlama
63.12 
52.21 
Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
11.10 
50.20 
Code: 50.20 
60.10 
Code: 60.10 
63.21 
Code: 63.21 
52.22 
Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
11.10 
61.10 
Code: 61.10 
61.20 
Code: 61.20 
63.22 
Code: 63.22 
52.23 
Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
62.30 
63.23 
Code: 63.23 
52.24 
Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
63.11 
52.29 
Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
63.40 
53.10 
Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
64.11 
53.20 
Diğer posta ve kurye faaliyetleri
64.12 
55.10 
Oteller ve benzeri konaklama yerleri
55.10 

Page 19/26  
Top