CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Tehlikesiz atıkların toplanması
90.02 
90.03 
Code: 90.03 
38.12 
Tehlikeli atıkların toplanması
23.30 
40.11 
Code: 40.11 
90.02 
Code: 90.02 
38.21 
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
14.50 
24.15 
Code: 24.15 
90.02 
Code: 90.02 
38.22 
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
23.30 
90.02 
Code: 90.02 
38.31 
Hurdaların parçalara ayrılması
37.10 
38.32 
Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
37.10 
37.20 
Code: 37.20 
39.00 
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
90.03 
41.10 
İnşaat projelerinin geliştirilmesi
70.11 
41.20 
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
20.30 
25.23 
Code: 25.23 
28.11 
Code: 28.11 
45.21 
Code: 45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42 
Bina dışı yapıların inşaatı
70.11 
42.11 
Kara yolları ve otoyolların inşaatı
45.23 
42.12 
Demir yolları ve metroların inşaatı
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42.13 
Köprüler ve tünellerin inşaatı
45.21 
42.21 
Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
45.21 
45.24 
Code: 45.24 
45.25 
Code: 45.25 
42.22 
Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
45.21 
42.91 
Su projeleri inşaatı
45.24 
42.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
43.11 
Yıkım
45.11 
43.12 
Şantiyenin hazırlanması
45.11 
43.13 
Test sondajı ve delme
45.12 
43.21 
Elektrik tesisatı
45.31 
45.34 
Code: 45.34 
43.22 
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
28.22 
45.31 
Code: 45.31 
45.33 
Code: 45.33 

Page 15/26  
Top