CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
84.11 
Genel kamu idaresi faaliyetleri
75.11 
75.14 
Code: 75.14 
84.12 
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç)
75.12 
84.13 
İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri
75.13 
84.21 
Dışişleri ile ilgili hizmetler
75.21 
84.22 
Savunma faaliyetleri
75.22 
84.23 
Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri
75.23 
84.24 
Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler
75.24 
84.25 
İtfaiye hizmetleri
75.25 
84.30 
Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
75.30 
85.10 
Okul öncesi eğitim
80.10 
85.20 
İlköğretim
80.10 
85.31 
Genel ortaöğretim
80.21 
85.32 
Teknik ve mesleki orta öğretim
63.22 
63.23 
Code: 63.23 
80.22 
Code: 80.22 
80.42 
Code: 80.42 
85.41 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim
80.30 
85.42 
Yükseköğretim
80.30 
85.51 
Spor ve eğlence eğitimi
80.42 
92.62 
Code: 92.62 
93.05 
Code: 93.05 
85.52 
Kültürel eğitim
80.42 
92.34 
Code: 92.34 
85.53 
Sürücü kursu faaliyetleri
80.41 
85.59 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
80.42 
85.60 
Eğitimi destekleyici faaliyetler
74.14 
86.10 
Hastane hizmetleri
85.11 
86.21 
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
85.12 
86.22 
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
85.12 
86.23 
Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
85.13 
86.90 
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
85.14 
87.10 
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
85.14 
87.20 
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
85.11 
85.14 
Code: 85.14 
85.31 
Code: 85.31 
87.30 
Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
85.14 
85.31 
Code: 85.31 
87.90 
Diğer yatılı bakım faaliyetleri
85.31 
88.10 
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
85.32 

Page 24/26  
Top