CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
92.20 
61.10 
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
64.20 
61.20 
Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
64.20 
61.30 
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
64.20 
61.90 
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
64.20 
62.01 
Bilgisayar programlama faaliyetleri
72.21 
72.22 
Code: 72.22 
72.40 
Code: 72.40 
62.02 
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
72.10 
72.22 
Code: 72.22 
62.03 
Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
72.30 
62.09 
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
30.02 
72.22 
Code: 72.22 
72.60 
Code: 72.60 
63.11 
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
72.30 
72.40 
Code: 72.40 
63.12 
Web portalları
72.40 
63.91 
Haber ajanslarının faaliyetleri
92.40 
63.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
74.87 
64.11 
Merkez bankası faaliyetleri
65.11 
64.19 
Diğer parasal aracılık faaliyetleri
65.12 
64.20 
Holding şirketlerinin faaliyetleri
65.23 
74.15 
Code: 74.15 
64.30 
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
65.23 
64.91 
Finansal kiralama
65.21 
64.92 
Diğer kredi verme faaliyetleri
65.22 
64.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
65.22 
65.23 
Code: 65.23 
65.11 
Hayat sigortası
66.01 
65.12 
Hayat sigortası dışındaki sigortalar
66.03 
65.20 
Reasürans
66.01 
66.02 
Code: 66.02 
66.03 
Code: 66.03 
65.30 
Emeklilik fonları
66.02 
66.11 
Finansal piyasaların yönetimi
67.11 
66.12 
Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
67.12 
67.13 
Code: 67.13 
66.19 
Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
67.13 
66.21 
Risk ve hasar değerlemesi
67.20 
66.22 
Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
67.20 

Page 21/26  
Top