CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
43.29 
Diğer inşaat tesisatı
29.22 
45.31 
Code: 45.31 
45.32 
Code: 45.32 
45.34 
Code: 45.34 
43.31 
Sıva işleri
45.41 
43.32 
Doğrama tesisatı
20.30 
25.23 
Code: 25.23 
28.12 
Code: 28.12 
45.42 
Code: 45.42 
43.33 
Yer ve duvar kaplama
45.43 
43.34 
Boya ve cam işleri
45.44 
43.39 
İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
45.45 
43.91 
Çatı işleri
20.30 
45.22 
Code: 45.22 
43.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
45.21 
45.22 
Code: 45.22 
45.24 
Code: 45.24 
45.25 
Code: 45.25 
45.45 
Code: 45.45 
45.50 
Code: 45.50 
45.11 
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
50.10 
45.19 
Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
50.10 
45.20 
Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
50.20 
45.31 
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
50.30 
45.32 
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
50.30 
45.40 
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
50.40 
46.11 
Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
51.11 
46.12 
Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
51.12 
46.13 
Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
51.13 
46.14 
Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
51.14 
46.15 
Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
51.15 
46.16 
Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
51.16 
46.17 
Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
51.17 
46.18 
Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
51.18 
46.19 
Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
51.19 
46.21 
Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
51.21 
51.25 
Code: 51.25 
46.22 
Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
51.22 
46.23 
Canlı hayvanların toptan ticareti
51.23 
46.24 
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
51.24 

Page 16/26  
Top