CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
71.11 
Mimarlık faaliyetleri
71.12 
Code: 71.12 
Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
74.20 
Code: 74.20 
Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.90 
Code: 74.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.30 
71.20 
Teknik test ve analiz faaliyetleri
74.40 
73.11 
Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.12 
Code: 73.12 
Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
74.50 
78.10 
İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20 
Code: 78.20 
Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.30 
Code: 78.30 
Diğer insan kaynaklarının sağlanması
74.60 
74.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
80.10 
Code: 80.10 
Özel güvenlik faaliyetleri
80.20 
Code: 80.20 
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.30 
Code: 80.30 
Soruşturma faaliyetleri
74.70 
81.21 
Binaların genel temizliği
81.22 
Code: 81.22 
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.29 
Code: 81.29 
Diğer temizlik faaliyetleri
74.81 
74.20 
Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.82 
82.92 
Paketleme faaliyetleri
74.85 
74.30 
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
82.11 
Code: 82.11 
Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri
82.99 
Code: 82.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri
74.86 
82.20 
Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
74.87 
59.20 
Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
63.99 
Code: 63.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
74.10 
Code: 74.10 
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.90 
Code: 74.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
77.40 
Code: 77.40 
Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
82.30 
Code: 82.30 
Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.91 
Code: 82.91 
Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.99 
Code: 82.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri
75.11 
84.11 
Genel kamu idaresi faaliyetleri
75.12 
84.12 
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç)
75.13 
82.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri
84.13 
Code: 84.13 
İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri
75.14 
81.10 
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
84.11 
Code: 84.11 
Genel kamu idaresi faaliyetleri
91.01 
Code: 91.01 
Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
75.21 
84.21 
Dışişleri ile ilgili hizmetler

Page 23/26  
Top