CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
64.91 
Finansal kiralama
65.22 
64.92 
Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 
Code: 64.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
65.23 
64.20 
Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.30 
Code: 64.30 
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.99 
Code: 64.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
66.01 
65.11 
Hayat sigortası
65.20 
Code: 65.20 
Reasürans
66.02 
65.20 
Reasürans
65.30 
Code: 65.30 
Emeklilik fonları
66.03 
65.12 
Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.20 
Code: 65.20 
Reasürans
67.11 
66.11 
Finansal piyasaların yönetimi
67.12 
66.12 
Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
66.30 
Code: 66.30 
Fon yönetimi faaliyetleri
67.13 
66.12 
Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
66.19 
Code: 66.19 
Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
67.20 
66.21 
Risk ve hasar değerlemesi
66.22 
Code: 66.22 
Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
66.29 
Code: 66.29 
Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
70.11 
41.10 
İnşaat projelerinin geliştirilmesi
42 
Code: 42 
Bina dışı yapıların inşaatı
70.12 
68.10 
Kendine ait gayrimenkulun alınıp satılması
70.20 
68.20 
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulun kiraya verilmesi veya işletilmesi
70.31 
68.31 
Gayrimenkul acenteleri
70.32 
68.32 
Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulun yönetilmesi
81.10 
Code: 81.10 
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
71.10 
77.11 
Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi
71.21 
77.12 
Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.39 
Code: 77.39 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi
71.22 
77.34 
Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
71.23 
77.35 
Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
71.31 
77.31 
Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
71.32 
77.32 
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.39 
Code: 77.39 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi
71.33 
77.33 
Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
71.34 
77.39 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi
71.40 
77.21 
Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.22 
Code: 77.22 
Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.29 
Code: 77.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi

Page 21/26  
Top