CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
88.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
75.22 
84.22 
Savunma faaliyetleri
75.23 
84.23 
Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri
75.24 
84.24 
Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler
75.25 
84.25 
İtfaiye hizmetleri
75.30 
84.30 
Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
80.10 
85.10 
Okul öncesi eğitim
85.20 
Code: 85.20 
İlköğretim
80.21 
85.31 
Genel ortaöğretim
80.22 
85.32 
Teknik ve mesleki orta öğretim
80.30 
85.41 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim
85.42 
Code: 85.42 
Yükseköğretim
80.41 
85.53 
Sürücü kursu faaliyetleri
80.42 
85.32 
Teknik ve mesleki orta öğretim
85.51 
Code: 85.51 
Spor ve eğlence eğitimi
85.52 
Code: 85.52 
Kültürel eğitim
85.59 
Code: 85.59 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
85.11 
86.10 
Hastane hizmetleri
87.20 
Code: 87.20 
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
85.12 
86.21 
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
86.22 
Code: 86.22 
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
85.13 
86.23 
Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
85.14 
86.90 
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
87.10 
Code: 87.10 
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.20 
Code: 87.20 
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.30 
Code: 87.30 
Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
85.20 
75.00 
Veterinerlik hizmetleri
85.31 
87.20 
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.30 
Code: 87.30 
Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.90 
Code: 87.90 
Diğer yatılı bakım faaliyetleri
85.32 
88.10 
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
88.91 
Code: 88.91 
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri
88.99 
Code: 88.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
90.01 
37.00 
Kanalizasyon
90.02 
38.11 
Tehlikesiz atıkların toplanması
38.12 
Code: 38.12 
Tehlikeli atıkların toplanması
38.21 
Code: 38.21 
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22 
Code: 38.22 
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
90.03 
38.11 
Tehlikesiz atıkların toplanması
39.00 
Code: 39.00 
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri

Page 24/26  
Top