CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
43.91 
Çatı işleri
43.99 
Code: 43.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
45.23 
41.20 
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
42.11 
Code: 42.11 
Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.12 
Code: 42.12 
Demir yolları ve metroların inşaatı
42.99 
Code: 42.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
45.24 
42.21 
Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
42.91 
Code: 42.91 
Su projeleri inşaatı
43.99 
Code: 43.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
45.25 
42.21 
Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
43.99 
Code: 43.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
45.31 
43.21 
Elektrik tesisatı
43.22 
Code: 43.22 
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
43.29 
Code: 43.29 
Diğer inşaat tesisatı
80.20 
Code: 80.20 
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
45.32 
43.29 
Diğer inşaat tesisatı
45.33 
43.22 
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
45.34 
43.21 
Elektrik tesisatı
43.29 
Code: 43.29 
Diğer inşaat tesisatı
45.41 
43.31 
Sıva işleri
45.42 
43.32 
Doğrama tesisatı
45.43 
43.33 
Yer ve duvar kaplama
45.44 
43.34 
Boya ve cam işleri
45.45 
43.39 
İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.99 
Code: 43.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
45.50 
43.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
50.10 
45.11 
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.19 
Code: 45.19 
Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
50.20 
45.20 
Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
52.21 
Code: 52.21 
Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
50.30 
45.31 
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.32 
Code: 45.32 
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
50.40 
45.40 
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
50.50 
47.30 
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
51.11 
46.11 
Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
51.12 
46.12 
Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
51.13 
46.13 
Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
51.14 
46.14 
Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
51.15 
46.15 
Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
51.16 
46.16 
Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar

Page 16/26  
Top