CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
01.11 
Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.12 
Code: 01.12 
Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.13 
Code: 01.13 
Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.14 
Code: 01.14 
Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.15 
Code: 01.15 
Tütün yetiştirilmesi
01.16 
Code: 01.16 
Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.19 
Code: 01.19 
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.26 
Code: 01.26 
Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.28 
Code: 01.28 
Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.29 
Code: 01.29 
Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.63 
Code: 01.63 
Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.64 
Code: 01.64 
Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.12 
01.11 
Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.13 
Code: 01.13 
Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.19 
Code: 01.19 
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.25 
Code: 01.25 
Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.28 
Code: 01.28 
Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.30 
Code: 01.30 
Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.64 
Code: 01.64 
Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
02.10 
Code: 02.10 
Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.30 
Code: 02.30 
Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
01.13 
01.21 
Üzüm yetiştirilmesi
01.22 
Code: 01.22 
Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.23 
Code: 01.23 
Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.24 
Code: 01.24 
Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.25 
Code: 01.25 
Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.26 
Code: 01.26 
Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.27 
Code: 01.27 
İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28 
Code: 01.28 
Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.63 
Code: 01.63 
Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.64 
Code: 01.64 
Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
02.30 
Code: 02.30 
Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
10.41 
Code: 10.41 
Sıvı ve katı yağ imalatı
11.02 
Code: 11.02 
Üzümden şarap imalatı
01.21 
01.41 
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
01.42 
Code: 01.42 
Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
01.22 
01.43 
At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.45 
Code: 01.45 
Koyun ve keçi yetiştiriciliği
01.49 
Code: 01.49 
Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.23 
01.46 
Domuz yetiştiriciliği

Page 1/26  
Top