CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering
55.21 
Vandrarhemsverksamhet m.m.
55.23 
Code: 55.23 
Stugbyverksamhet m.m.
55.30 
Campingplatsverksamhet
55.21 
Vandrarhemsverksamhet m.m.
55.22 
Code: 55.22 
Campingplatsverksamhet m.m.
55.90 
Annan logiverksamhet
55.23 
Stugbyverksamhet m.m.
56.10 
Restaurangverksamhet
55.30 
Restaurangverksamhet
56.21 
Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
55.52 
Catering och centralköksverksamhet
56.29 
Annan catering- och centralköksverksamhet
55.51 
Drift av personalmatsalar
55.52 
Code: 55.52 
Catering och centralköksverksamhet
56.30 
Barverksamhet
55.40 
Barverksamhet
58.11 
Bokutgivning
22.11 
Bokutgivning
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
58.12 
Publicering av kataloger och sändlistor
22.11 
Bokutgivning
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
58.13 
Tidningsutgivning
22.12 
Tidningsutgivning
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
58.14 
Utgivning av tidskrifter
22.13 
Utgivning av tidskrifter
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
58.19 
Annan förlagsverksamhet
22.15 
Annan förlagsverksamhet
22.22 
Code: 22.22 
Annan tryckning
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
58.21 
Utgivning av dataspel
72.21 
Utgivning av programvara
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
58.29 
Utgivning av annan programvara
72.21 
Utgivning av programvara
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
59.11 
Produktion av film, video och TV-program
92.11 
Film- och videoproduktion
92.20 
Code: 92.20 
Radio- och TV-programverksamhet
59.12 
Efterproduktion av film, video och TV-program
92.11 
Film- och videoproduktion
59.13 
Film-, video- och TV-programdistribution
92.12 
Film- och videodistribution
59.14 
Filmvisning
92.13 
Filmvisning
59.20 
Ljudinspelning och fonogramutgivning
22.14 
Fonogramutgivning
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
74.87 
Code: 74.87 
Diverse andra företagstjänster
92.11 
Code: 92.11 
Film- och videoproduktion
92.20 
Code: 92.20 
Radio- och TV-programverksamhet
60.10 
Sändning av radioprogram
64.20 
Telekommunikation
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
92.20 
Code: 92.20 
Radio- och TV-programverksamhet
60.20 
Planering av TV-program och sändningsverksamhet
64.20 
Telekommunikation
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet

Page 20/26  
Top