CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
24.10 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
27.10 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
24.20 
Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
27.22 
Tillverkning av stålrör
24.31 
Tillverkning av kalldragen stålstång
27.31 
Tillverkning av kalldragen stålstång
24.32 
Tillverkning av kallvalsade stålband
27.32 
Tillverkning av kallvalsade stålband
24.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
27.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
28.11 
Code: 28.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
24.34 
Tillverkning av kalldragen ståltråd
27.34 
Tillverkning av dragen ståltråd
24.41 
Framställning av ädla metaller
27.41 
Framställning av ädla metaller
24.42 
Framställning av aluminium
27.42 
Framställning av aluminium
24.43 
Framställning av bly, zink och tenn
27.43 
Framställning av bly, zink och tenn
24.44 
Framställning av koppar
27.44 
Framställning av koppar
24.45 
Framställning av andra metaller
27.45 
Framställning av andra metaller
24.46 
Tillverkning av kärnbränsle
23.30 
Tillverkning av kärnbränsle
24.51 
Gjutning av järn
27.21 
Tillverkning av gjutjärnsrör
27.51 
Code: 27.51 
Gjutning av järn
24.52 
Gjutning av stål
27.52 
Gjutning av stål
24.53 
Gjutning av lättmetall
27.53 
Gjutning av lättmetall
24.54 
Gjutning av andra metaller
27.54 
Gjutning av andra metaller
25.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
28.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
25.12 
Tillverkning av dörrar och fönster av metall
28.12 
Tillverkning av byggnadselement av metall
25.21 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
28.22 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25.29 
Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
28.21 
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
25.30 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
28.30 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
25.40 
Tillverkning av vapen och ammunition
29.60 
Tillverkning av vapen och ammunition
25.50 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
28.40 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
25.61 
Beläggning och överdragning av metall
28.51 
Beläggning och överdragning av metall
25.62 
Metallegoarbeten
28.52 
Metallegoarbeten
25.71 
Tillverkning av bestick
28.61 
Tillverkning av bestick
28.75 
Code: 28.75 
Övrig metallvarutillverkning
25.72 
Tillverkning av lås och gångjärn
28.63 
Tillverkning av lås och gångjärn
28.75 
Code: 28.75 
Övrig metallvarutillverkning
25.73 
Tillverkning av verktyg och redskap
28.62 
Tillverkning av verktyg och redskap
29.56 
Code: 29.56 
Tillverkning av övriga specialmaskiner
25.91 
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
28.71 
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
25.92 
Tillverkning av lättmetallförpackningar
28.72 
Tillverkning av lättmetallförpackningar
25.93 
Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
28.73 
Tillverkning av metalltrådvaror
28.74 
Code: 28.74 
Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
25.94 
Tillverkning av nitar och skruvar
28.74 
Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
25.99 
Diverse övrig metallvarutillverkning
27.43 
Framställning av bly, zink och tenn
28.75 
Code: 28.75 
Övrig metallvarutillverkning

Page 8/26  
Top