CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
35.30 
Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster
33.17 
Reparation och underhåll av andra transportmedel
35.20 
Tillverkning av rälsfordon
35.43 
Code: 35.43 
Tillverkning av invalidfordon
35.50 
Code: 35.50 
Övrig transportmedelstillverkning
33.19 
Reparation av annan utrustning
17.40 
Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
17.52 
Code: 17.52 
Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
20.40 
Code: 20.40 
Träförpackningstillverkning
20.51 
Code: 20.51 
Övrig trävarutillverkning
25.13 
Code: 25.13 
Annan gummivarutillverkning
25.21 
Code: 25.21 
Tillverkning av plasthalvfabrikat
25.24 
Code: 25.24 
Annan plastvarutillverkning
26.15 
Code: 26.15 
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
26.40 
Code: 26.40 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
26.81 
Code: 26.81 
Slipmedelstillverkning
36.30 
Code: 36.30 
Tillverkning av musikinstrument
36.50 
Code: 36.50 
Tillverkning av spel och leksaker
33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
25.21 
Tillverkning av plasthalvfabrikat
26.15 
Code: 26.15 
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
26.40 
Code: 26.40 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
26.81 
Code: 26.81 
Slipmedelstillverkning
28 
Code: 28 
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
29 
Code: 29 
Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning
30 
Code: 30 
Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer
31 
Code: 31 
Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar
32 
Code: 32 
Tillverkning av teleprodukter
33 
Code: 33 
Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur
33.30 
Code: 33.30 
Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer
34 
Code: 34 
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
35 
Code: 35 
Tillverkning av andra transportmedel
36 
Code: 36 
Tillverkning av möbler; annan tillverkning
35.11 
Generering av elektricitet
40.11 
Generering av elektricitet
35.12 
Överföring av elektricitet
40.12 
Överföring av elektricitet
35.13 
Distribution av elektricitet
40.13 
Distribution av och handel med elektricitet
35.14 
Handel med elektricitet
40.13 
Distribution av och handel med elektricitet
35.21 
Framställning av gas
40.21 
Framställning av gas
35.22 
Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
40.22 
Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät
35.23 
Handel med gas via rörnät
40.22 
Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät
35.30 
Försörjning av värme och kyla
40.30 
Ång- och hetvattenförsörjning m.m.
36.00 
Vattenförsörjning
41.00 
Vattenförsörjning
37.00 
Avloppsrening
90.01 
Avloppsrening

Page 14/26  
Top