CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.12 
Code: 01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.12 
Odling av ris
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.13 
Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.12 
Code: 01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.14 
Odling av sockerrör
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.15 
Odling av tobak
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.16 
Odling av fiberväxter
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.19 
Odling av andra ett- och tvååriga växter
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.12 
Code: 01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.21 
Odling av druvor
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.22 
Odling av tropiska och subtropiska frukter
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.23 
Odling av citrusfrukter
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.24 
Odling av kärnfrukter och stenfrukter
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.25 
Odling av andra frukter, bär samt nötter
01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.13 
Code: 01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.26 
Odling av oljehaltiga frukter
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.13 
Code: 01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.27 
Odling av växter för dryckesframställning
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.28 
Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.12 
Code: 01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.13 
Code: 01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.29 
Odling av andra fleråriga växter
01.11 
Odling av jordbruksväxter
02.01 
Code: 02.01 
Skogsbruk
01.30 
Odling av plantskoleväxter
01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.41 
Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
01.21 
Nötkreatursskötsel
01.42 
Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
01.21 
Nötkreatursskötsel
01.43 
Uppfödning av hästar och andra hästdjur
01.22 
Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor
01.44 
Uppfödning av kameler och kameldjur
01.25 
Annan djurskötsel
01.45 
Uppfödning av får och getter
01.22 
Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor
01.46 
Uppfödning av svin
01.23 
Svinuppfödning
01.47 
Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä
01.24 
Fjäderfäskötsel
01.49 
Uppfödning av andra djur
01.22 
Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor
01.25 
Code: 01.25 
Annan djurskötsel
01.50 
Blandat jordbruk
01.30 
Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
01.61 
Service till växtodling
01.41 
Service till växtodling; anläggning och skötsel av grönytor
01.62 
Service till husdjursskötsel
01.42 
Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
92.72 
Code: 92.72 
Övrig rekreationsverksamhet
01.63 
Bearbetning av skördade växter
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.13 
Code: 01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.

Page 1/26  
Top