CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Dagbarnvård
85.32 
Omsorg och sociala tjänster i öppenvård
88.99 
Övriga öppna sociala insatser
75.21 
Utrikesförvaltning
85.32 
Code: 85.32 
Omsorg och sociala tjänster i öppenvård
90.01 
Artistisk verksamhet
92.31 
Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
92.34 
Code: 92.34 
Annan nöjesverksamhet
90.02 
Stödtjänster till artistisk verksamhet
92.31 
Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
92.32 
Code: 92.32 
Drift av teatrar, konserthus o.d.
92.34 
Code: 92.34 
Annan nöjesverksamhet
90.03 
Litterärt och konstnärligt skapande
92.31 
Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet
92.40 
Code: 92.40 
Nyhetsservice
90.04 
Drift av teatrar, konserthus o.d.
92.32 
Drift av teatrar, konserthus o.d.
91.01 
Biblioteks- och arkivverksamhet
75.14 
Stöd till offentlig förvaltning
92.51 
Code: 92.51 
Biblioteks- och arkivverksamhet
91.02 
Museiverksamhet
92.52 
Museiverksamhet och kulturminnesvård
91.03 
Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
92.52 
Museiverksamhet och kulturminnesvård
91.04 
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
92.53 
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
92.00 
Spel- och vadhållningsverksamhet
92.71 
Spel- och vadhållningsverksamhet
93.11 
Drift av sportanläggningar
92.61 
Drift av sportanläggningar
92.62 
Code: 92.62 
Annan sportverksamhet
93.12 
Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
92.62 
Annan sportverksamhet
93.13 
Drift av gymanläggningar
93.04 
Kroppsvård
93.19 
Annan sportverksamhet
92.62 
Annan sportverksamhet
93.21 
Nöjes- och temaparksverksamhet
92.33 
Nöjesparksverksamhet
93.29 
Övrig fritids- och nöjesverksamhet
92.34 
Annan nöjesverksamhet
92.62 
Code: 92.62 
Annan sportverksamhet
92.72 
Code: 92.72 
Övrig rekreationsverksamhet
94.11 
Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
91.11 
Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
94.12 
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
91.12 
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
94.20 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
91.20 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
94.91 
Verksamhet i religiösa samfund
91.31 
Verksamhet i religiösa samfund
94.92 
Verksamhet i politiska organisationer
91.32 
Verksamhet i politiska organisationer
94.99 
Verksamhet i andra intresseorganisationer
01.50 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
91.33 
Code: 91.33 
Verksamhet i andra intresseorganisationer
95.11 
Reparation av datorer och kringutrustning
72.50 
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
95.12 
Reparation av kommunikationsutrustning
32.20 
Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
52.74 
Code: 52.74 
Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
95.21 
Reparation av hemelektronik
52.72 
Reparation av elektriska hushållsartiklar
95.22 
Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
29.32 
Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
52.72 
Code: 52.72 
Reparation av elektriska hushållsartiklar
95.23 
Lagning av skodon och lädervaror
52.71 
Reparation av skodon och andra lädervaror

Page 25/26  
Top