CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Planering av TV-program och sändningsverksamhet
92.20 
Radio- och TV-programverksamhet
61.10 
Trådbunden telekommunikation
64.20 
Telekommunikation
61.20 
Trådlös telekommunikation
64.20 
Telekommunikation
61.30 
Telekommunikation via satellit
64.20 
Telekommunikation
61.90 
Annan telekommunikation
64.20 
Telekommunikation
62.01 
Dataprogrammering
72.21 
Utgivning av programvara
72.22 
Code: 72.22 
Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
62.02 
Datakonsultverksamhet
72.10 
Konsultverksamhet avseende maskinvara
72.22 
Code: 72.22 
Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara
62.03 
Datordrifttjänster
72.30 
Databehandling
62.09 
Andra IT- och datatjänster
30.02 
Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
72.22 
Code: 72.22 
Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara
72.60 
Code: 72.60 
Övrig datoranknuten verksamhet
63.11 
Databehandling, hosting o.d.
72.30 
Databehandling
72.40 
Code: 72.40 
Databasverksamhet
63.12 
Webbportaler
72.40 
Databasverksamhet
63.91 
Nyhetsservice
92.40 
Nyhetsservice
63.99 
Övriga informationstjänster
74.87 
Diverse andra företagstjänster
64.11 
Centralbanksverksamhet
65.11 
Centralbanksverksamhet
64.19 
Annan monetär finansförmedling
65.12 
Annan bankverksamhet
64.20 
Holdingverksamhet
65.23 
Annan finansiell verksamhet
74.15 
Code: 74.15 
Holdingverksamhet
64.30 
Fonder och liknande finansiella enheter
65.23 
Annan finansiell verksamhet
64.91 
Finansiell leasing
65.21 
Finansiell leasing
64.92 
Annan kreditgivning
65.22 
Annan kreditgivning
64.99 
Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
65.22 
Annan kreditgivning
65.23 
Code: 65.23 
Annan finansiell verksamhet
65.11 
Livförsäkring
66.01 
Livförsäkring
65.12 
Skadeförsäkring
66.03 
Skadeförsäkring
65.20 
Återförsäkring
66.01 
Livförsäkring
66.02 
Code: 66.02 
Pensionsfondsverksamhet
66.03 
Code: 66.03 
Skadeförsäkring
65.30 
Pensionsfondsverksamhet
66.02 
Pensionsfondsverksamhet
66.11 
Administrativa tjänster till finansiella marknader
67.11 
Administrativa stödtjänster till finansförmedling
66.12 
Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
67.12 
Handel med och förvaltning av värdepapper
67.13 
Code: 67.13 
Andra stödtjänster till finansförmedling
66.19 
Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
67.13 
Andra stödtjänster till finansförmedling
66.21 
Risk- och skadebedömning
67.20 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
66.22 
Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
67.20 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet

Page 21/26  
Top