CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Reparation av metallvaror
34.20 
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
35.50 
Code: 35.50 
Övrig transportmedelstillverkning
33.12 
Reparation av maskiner
28.52 
Metallegoarbeten
29.11 
Code: 29.11 
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
29.12 
Code: 29.12 
Tillverkning av pumpar och kompressorer
29.13 
Code: 29.13 
Tillverkning av kranar och ventiler
29.14 
Code: 29.14 
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
29.21 
Code: 29.21 
Tillverkning av ugnar och brännare
29.22 
Code: 29.22 
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
29.23 
Code: 29.23 
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
29.24 
Code: 29.24 
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
29.31 
Code: 29.31 
Tillverkning av traktorer
29.32 
Code: 29.32 
Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
29.41 
Code: 29.41 
Tillverkning av motordrivna handverktyg
29.42 
Code: 29.42 
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
29.43 
Code: 29.43 
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
29.51 
Code: 29.51 
Tillverkning av maskiner för metallurgi
29.52 
Code: 29.52 
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
29.53 
Code: 29.53 
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
29.54 
Code: 29.54 
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
29.55 
Code: 29.55 
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
29.56 
Code: 29.56 
Tillverkning av övriga specialmaskiner
72.50 
Code: 72.50 
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
33.13 
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
29.24 
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
31.10 
Code: 31.10 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
31.62 
Code: 31.62 
Diverse övrig tillverkning av elapparatur
32.10 
Code: 32.10 
Tillverkning av elektroniska komponenter
32.30 
Code: 32.30 
Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
33.10 
Code: 33.10 
Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
33.20 
Code: 33.20 
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning
33.40 
Code: 33.40 
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
33.50 
Code: 33.50 
Urtillverkning
33.14 
Reparation av elapparatur
29.71 
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
31.10 
Code: 31.10 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
31.20 
Code: 31.20 
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
31.62 
Code: 31.62 
Diverse övrig tillverkning av elapparatur
33.10 
Code: 33.10 
Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning
33.20 
Code: 33.20 
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning
33.15 
Reparation och underhåll av fartyg och båtar
35.11 
Byggande och reparation av fartyg
35.12 
Code: 35.12 
Byggande och reparation av fritidsbåtar

Page 13/26  
Top