CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Tillverkning av kalldragen stålstång
24.31 
Tillverkning av kalldragen stålstång
27.32 
Tillverkning av kallvalsade stålband
24.32 
Tillverkning av kallvalsade stålband
27.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
24.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
27.34 
Tillverkning av dragen ståltråd
24.34 
Tillverkning av kalldragen ståltråd
27.41 
Framställning av ädla metaller
24.41 
Framställning av ädla metaller
27.42 
Framställning av aluminium
24.42 
Framställning av aluminium
27.43 
Framställning av bly, zink och tenn
24.43 
Framställning av bly, zink och tenn
25.99 
Code: 25.99 
Diverse övrig metallvarutillverkning
27.44 
Framställning av koppar
24.44 
Framställning av koppar
27.45 
Framställning av andra metaller
24.45 
Framställning av andra metaller
27.51 
Gjutning av järn
24.51 
Gjutning av järn
27.52 
Gjutning av stål
24.52 
Gjutning av stål
27.53 
Gjutning av lättmetall
24.53 
Gjutning av lättmetall
27.54 
Gjutning av andra metaller
24.54 
Gjutning av andra metaller
28 
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
28.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
24.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
25.11 
Code: 25.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
41.20 
Code: 41.20 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
28.12 
Tillverkning av byggnadselement av metall
25.12 
Tillverkning av dörrar och fönster av metall
43.32 
Code: 43.32 
Byggnadssnickeriarbeten
28.21 
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
25.29 
Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
28.22 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25.21 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
43.22 
Code: 43.22 
VVS-arbeten
28.30 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
25.30 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
28.40 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
25.50 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
28.51 
Beläggning och överdragning av metall
25.61 
Beläggning och överdragning av metall
28.52 
Metallegoarbeten
25.62 
Metallegoarbeten
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
28.61 
Tillverkning av bestick
25.71 
Tillverkning av bestick
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
28.62 
Tillverkning av verktyg och redskap
25.73 
Tillverkning av verktyg och redskap
28.41 
Code: 28.41 
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
28.49 
Code: 28.49 
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
28.92 
Code: 28.92 
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
28.63 
Tillverkning av lås och gångjärn
25.72 
Tillverkning av lås och gångjärn

Page 9/26  
Top