CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Byggplastvarutillverkning
41.20 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
43.32 
Code: 43.32 
Byggnadssnickeriarbeten
25.24 
Annan plastvarutillverkning
22.29 
Annan plastvarutillverkning
27.33 
Code: 27.33 
Tillverkning av kabeltillbehör
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
26.11 
Framställning av planglas
23.11 
Framställning av planglas
26.12 
Bearbetning av planglas
23.12 
Bearbetning av planglas
26.13 
Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas
23.13 
Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
26.14 
Tillverkning av glasfiber
23.14 
Tillverkning av glasfiber
26.15 
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
23.19 
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
33.20 
Code: 33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
26.21 
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23.41 
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
26.22 
Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
23.42 
Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
26.23 
Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
23.43 
Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
26.24 
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
23.44 
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
26.25 
Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål
23.49 
Framställning av andra keramiska produkter
26.26 
Tillverkning av eldfasta keramiska produkter
23.20 
Tillverkning av eldfasta produkter
26.30 
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
23.31 
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
26.40 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
23.32 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
33.20 
Code: 33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
26.51 
Tillverkning av cement
23.51 
Tillverkning av cement
26.52 
Tillverkning av kalk
23.52 
Tillverkning av kalk och gips
26.53 
Tillverkning av gips
23.52 
Tillverkning av kalk och gips
26.61 
Tillverkning av betongvaror för byggändamål
23.61 
Tillverkning av betongvaror för byggändamål
26.62 
Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
23.62 
Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
26.63 
Tillverkning av fabriksblandad betong
23.63 
Tillverkning av fabriksblandad betong
26.64 
Tillverkning av murbruk
23.64 
Tillverkning av murbruk
26.65 
Tillverkning av fibercementvaror
23.65 
Tillverkning av fibercementvaror
26.66 
Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
23.69 
Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
26.70 
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnads- och prydnadsändamål
23.70 
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
26.81 
Slipmedelstillverkning
23.91 
Slipmedelstillverkning
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
33.20 
Code: 33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
26.82 
Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
23.99 
Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
27.10 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
24.10 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
27.21 
Tillverkning av gjutjärnsrör
24.51 
Gjutning av järn
27.22 
Tillverkning av stålrör
24.20 
Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål

Page 8/26  
Top