CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Tillverkning av kärnbränsle
38.12 
Insamling av farligt avfall
38.22 
Code: 38.22 
Behandling och bortskaffande av farligt avfall
24.11 
Industrigasframställning
20.11 
Industrigasframställning
24.12 
Tillverkning av färgämnen
20.12 
Tillverkning av färgämnen
24.13 
Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
20.13 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
24.14 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
19.10 
Tillverkning av stenkolsprodukter
20.14 
Code: 20.14 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
24.15 
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
20.15 
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
38.21 
Code: 38.21 
Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
24.16 
Basplastframställning
20.16 
Basplastframställning
24.17 
Tillverkning av syntetiskt basgummi
20.17 
Tillverkning av syntetiskt basgummi
24.20 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
20.20 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
24.30 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
20.30 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
24.41 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
21.10 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
24.42 
Tillverkning av läkemedel
21.20 
Tillverkning av läkemedel
32.50 
Code: 32.50 
Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
24.51 
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
20.41 
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
20.42 
Code: 20.42 
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
24.52 
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
20.42 
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
24.61 
Sprängämnestillverkning
20.51 
Sprängämnestillverkning
24.62 
Tillverkning av lim och gelatin
20.52 
Tillverkning av lim
20.59 
Code: 20.59 
Tillverkning av andra kemiska produkter
24.63 
Tillverkning av eteriska oljor
20.53 
Tillverkning av eteriska oljor
24.64 
Tillverkning av fotokemiska produkter
20.59 
Tillverkning av andra kemiska produkter
24.65 
Tillverkning av inspelningsmedier
26.80 
Tillverkning av magnetiska och optiska medier
24.66 
Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer
20.59 
Tillverkning av andra kemiska produkter
26.11 
Code: 26.11 
Tillverkning av elektroniska komponenter
24.70 
Konstfibertillverkning
20.60 
Konstfibertillverkning
25.11 
Tillverkning av däck och slangar
22.11 
Tillverkning av däck och slangar; regummering
25.12 
Regummering
22.11 
Tillverkning av däck och slangar; regummering
25.13 
Annan gummivarutillverkning
22.19 
Annan gummivarutillverkning
32.50 
Code: 32.50 
Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
25.21 
Tillverkning av plasthalvfabrikat
22.21 
Tillverkning av plasthalvfabrikat
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
33.20 
Code: 33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
25.22 
Plastförpackningstillverkning
22.22 
Plastförpackningstillverkning
25.23 
Byggplastvarutillverkning
22.23 
Byggplastvarutillverkning
27.33 
Code: 27.33 
Tillverkning av kabeltillbehör

Page 7/26  
Top