CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
17.40 
Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
13.92 
Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
32.50 
Code: 32.50 
Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
95.29 
Code: 95.29 
Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
17.51 
Tillverkning av mattor
13.93 
Tillverkning av mattor
17.52 
Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
13.94 
Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
17.53 
Tillverkning av bondad duk
13.95 
Tillverkning av bondad duk
17.54 
Övrig textilietillverkning
13.96 
Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
13.99 
Code: 13.99 
Övrig textilietillverkning
17.22 
Code: 17.22 
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
17.60 
Tillverkning av trikåväv
13.91 
Tillverkning av trikåväv
17.71 
Tillverkning av strumpor
14.19 
Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
14.31 
Code: 14.31 
Tillverkning av strumpor
17.72 
Tillverkning av tröjor, koftor o.d.
14.39 
Tillverkning av andra trikåvaror
18.10 
Tillverkning av läderkläder
14.11 
Tillverkning av läder- och skinnkläder
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
18.21 
Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
14.12 
Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
18.22 
Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
14.13 
Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
18.23 
Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
14.14 
Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
18.24 
Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
14.19 
Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
18.30 
Pälsberedning; tillverkning av pälsvaror
13.20 
Vävnadstillverkning
13.91 
Code: 13.91 
Tillverkning av trikåväv
14.20 
Code: 14.20 
Tillverkning av pälsvaror
15.11 
Code: 15.11 
Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
19.10 
Garvning och annan läderberedning
15.11 
Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
19.20 
Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m.
15.12 
Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
19.30 
Tillverkning av skodon
15.20 
Tillverkning av skodon
16.29 
Code: 16.29 
Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
22.19 
Code: 22.19 
Annan gummivarutillverkning
22.29 
Code: 22.29 
Annan plastvarutillverkning
32.30 
Code: 32.30 
Tillverkning av sportartiklar
20.10 
Sågning och hyvling av trä; träimpregnering
16.10 
Sågning och hyvling av trä
20.20 
Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
16.21 
Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
20.30 
Trähus- och byggnadssnickeritillverkning
16.22 
Tillverkning av sammansatta parkettstavar
16.23 
Code: 16.23 
Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier
41.20 
Code: 41.20 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
43.32 
Code: 43.32 
Byggnadssnickeriarbeten

Page 5/26  
Top