CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Finansiell leasing
64.91 
Finansiell leasing
65.22 
Annan kreditgivning
64.92 
Annan kreditgivning
64.99 
Code: 64.99 
Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
65.23 
Annan finansiell verksamhet
64.20 
Holdingverksamhet
64.30 
Code: 64.30 
Fonder och liknande finansiella enheter
64.99 
Code: 64.99 
Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
66.01 
Livförsäkring
65.11 
Livförsäkring
65.20 
Code: 65.20 
Återförsäkring
66.02 
Pensionsfondsverksamhet
65.20 
Återförsäkring
65.30 
Code: 65.30 
Pensionsfondsverksamhet
66.03 
Skadeförsäkring
65.12 
Skadeförsäkring
65.20 
Code: 65.20 
Återförsäkring
67.11 
Administrativa stödtjänster till finansförmedling
66.11 
Administrativa tjänster till finansiella marknader
67.12 
Handel med och förvaltning av värdepapper
66.12 
Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
66.30 
Code: 66.30 
Fondförvaltning
67.13 
Andra stödtjänster till finansförmedling
66.12 
Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
66.19 
Code: 66.19 
Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
67.20 
Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
66.21 
Risk- och skadebedömning
66.22 
Code: 66.22 
Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
66.29 
Code: 66.29 
Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
70.11 
Markexploatering
41.10 
Utformning av byggprojekt
42 
Code: 42 
Anläggningsarbeten
70.12 
Handel med egna fastigheter
68.10 
Handel med egna fastigheter
70.20 
Uthyrning av egna fastigheter
68.20 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
70.31 
Fastighetsförmedling
68.31 
Fastighetsförmedling
70.32 
Fastighetsförvaltning på uppdrag
68.32 
Fastighetsförvaltning på uppdrag
81.10 
Code: 81.10 
Fastighetsrelaterade stödtjänster
71.10 
Biluthyrning
77.11 
Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
71.21 
Uthyrning av andra landtransportmedel
77.12 
Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
77.39 
Code: 77.39 
Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
71.22 
Uthyrning av fartyg
77.34 
Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
71.23 
Uthyrning av flygplan
77.35 
Uthyrning och leasing av flygplan
71.31 
Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77.31 
Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
71.32 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
77.32 
Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
77.39 
Code: 77.39 
Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
71.33 
Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inklusive datorer
77.33 
Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
71.34 
Annan uthyrning av maskiner och utrustning
77.39 
Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
71.40 
Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77.21 
Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
77.22 
Code: 77.22 
Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
77.29 
Code: 77.29 
Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk

Page 21/26  
Top