CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Fjäderfäskötsel
01.47 
Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä
01.25 
Annan djurskötsel
01.44 
Uppfödning av kameler och kameldjur
01.49 
Code: 01.49 
Uppfödning av andra djur
03.22 
Code: 03.22 
Fiskodling i sötvatten
01.30 
Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel)
01.50 
Blandat jordbruk
01.41 
Service till växtodling; anläggning och skötsel av grönytor
01.61 
Service till växtodling
01.63 
Code: 01.63 
Bearbetning av skördade växter
01.64 
Code: 01.64 
Bearbetning av utsäde
10.39 
Code: 10.39 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
81.30 
Code: 81.30 
Skötsel och underhåll av grönytor
01.42 
Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
01.62 
Service till husdjursskötsel
01.50 
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
01.70 
Jakt och service i anslutning härtill
94.99 
Code: 94.99 
Verksamhet i andra intresseorganisationer
02.01 
Skogsbruk
01.29 
Odling av andra fleråriga växter
02.10 
Code: 02.10 
Skogshushållning och skogsskötsel
02.20 
Code: 02.20 
Drivning
02.30 
Code: 02.30 
Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
16.10 
Code: 16.10 
Sågning och hyvling av trä
02.02 
Service till skogsbruk
02.40 
Service till skogsbruk
05.01 
Fiske
03.11 
Saltvattensfiske
03.12 
Code: 03.12 
Sötvattensfiske
70.22 
Code: 70.22 
Konsultverksamhet avseende företags organisation
05.02 
Vattenbruk
03.21 
Fiskodling i saltvatten
03.22 
Code: 03.22 
Fiskodling i sötvatten
10.10 
Stenkolsutvinning
05.10 
Stenkolsutvinning
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
19.20 
Code: 19.20 
Petroleumraffinering
10.20 
Brunkolsutvinning
05.20 
Brunkolsutvinning
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
19.20 
Code: 19.20 
Petroleumraffinering
10.30 
Torvutvinning
08.92 
Torvutvinning
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
19.20 
Code: 19.20 
Petroleumraffinering
11.10 
Utvinning av råpetroleum och naturgas
06.10 
Utvinning av råpetroleum
06.20 
Code: 06.20 
Utvinning av naturgas
09.10 
Code: 09.10 
Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
52.21 
Code: 52.21 
Stödtjänster till landtransport
52.22 
Code: 52.22 
Stödtjänster till sjötransport
11.20 
Service till råpetroleum- och naturgasutvinning
09.10 
Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
12.00 
Utvinning av uran- och toriummalm
07.21 
Utvinning av uran- och toriummalm

Page 2/26  
Top