CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Partihandel med kemiska produkter
46.75 
Partihandel med kemiska produkter
46.76 
Code: 46.76 
Partihandel med andra insatsvaror
51.56 
Partihandel med andra insatsvaror
46.76 
Partihandel med andra insatsvaror
51.57 
Partihandel med avfallsprodukter och skrot
46.77 
Partihandel med avfallsprodukter och skrot
51.81 
Partihandel med verktygsmaskiner
46.62 
Partihandel med verktygsmaskiner
51.82 
Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
46.63 
Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
51.83 
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46.64 
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
51.84 
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
46.51 
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
51.85 
Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
46.65 
Partihandel med kontorsmöbler
46.66 
Code: 46.66 
Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
51.86 
Partihandel med andra elektronikkomponenter och annan elektronisk utrustning
46.52 
Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning
51.87 
Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart
46.69 
Partihandel med andra maskiner och annan utrustning
51.88 
Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inklusive traktorer
46.61 
Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning
51.90 
Övrig partihandel
46.90 
Övrig partihandel
52.11 
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
47.11 
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
52.12 
Annan detaljhandel med brett sortiment
47.19 
Annan detaljhandel med brett sortiment
52.21 
Butikshandel med frukt och grönsaker
47.21 
Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
52.22 
Butikshandel med kött och charkuterier
47.22 
Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
52.23 
Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
47.23 
Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
52.24 
Butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer
47.24 
Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer
52.25 
Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
47.25 
Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
52.26 
Tobakshandel
47.26 
Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
52.27 
Annan specialiserad butikshandel med livsmedel
47.21 
Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
47.29 
Code: 47.29 
Annan specialiserad butikshandel med livsmedel
52.31 
Apotekshandel
47.73 
Apotekshandel
52.32 
Butikshandel med sjukvårdsartiklar
47.74 
Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
52.33 
Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
47.75 
Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
52.41 
Butikshandel med textilier
47.51 
Specialiserad butikshandel med textilier
52.42 
Butikshandel med kläder
47.71 
Specialiserad butikshandel med kläder
52.43 
Butikshandel med skodon och lädervaror
47.72 
Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror
52.44 
Butikshandel med möbler, belysnings- och bosättningsartiklar
47.53 
Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier
47.59 
Code: 47.59 
Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar
52.45 
Butikshandel med elektriska hushållsapparater samt radio- och TV-varor
47.43 
Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
47.54 
Code: 47.54 
Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
47.59 
Code: 47.59 
Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar
47.63 
Code: 47.63 
Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
52.46 
Butikshandel med järnhandelsvaror, färger och glas
47.52 
Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas
52.47 
Butikshandel med böcker, tidningar och pappersvaror
47.61 
Specialiserad butikshandel med böcker
47.62 
Code: 47.62 
Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror
52.48 
Annan specialiserad butikshandel
47.41 
Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel

Page 18/26  
Top