CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
28.63 
Tillverkning av lås och gångjärn
33.11 
Reparation av metallvaror
28.71 
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
25.91 
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
28.72 
Tillverkning av lättmetallförpackningar
25.92 
Tillverkning av lättmetallförpackningar
28.73 
Tillverkning av metalltrådvaror
25.93 
Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
28.74 
Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
25.93 
Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25.94 
Code: 25.94 
Tillverkning av nitar och skruvar
28.75 
Övrig metallvarutillverkning
25.71 
Tillverkning av bestick
25.72 
Code: 25.72 
Tillverkning av lås och gångjärn
25.99 
Code: 25.99 
Diverse övrig metallvarutillverkning
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
29 
Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning
33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
29.11 
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
28.11 
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.12 
Tillverkning av pumpar och kompressorer
28.11 
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
28.12 
Code: 28.12 
Tillverkning av fluidteknisk utrustning
28.13 
Code: 28.13 
Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.13 
Tillverkning av kranar och ventiler
28.12 
Tillverkning av fluidteknisk utrustning
28.14 
Code: 28.14 
Tillverkning av andra kranar och ventiler
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.14 
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
28.15 
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.21 
Tillverkning av ugnar och brännare
28.21 
Tillverkning av ugnar och brännare
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.22 
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
28.22 
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
43.29 
Code: 43.29 
Andra bygginstallationer
29.23 
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
28.25 
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.24 
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
28.29 
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
32.50 
Code: 32.50 
Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
33.13 
Code: 33.13 
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
29.31 
Tillverkning av traktorer
28.30 
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.32 
Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner
28.30 
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
95.22 
Code: 95.22 
Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård

Page 10/26  
Top