CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Odling av jordbruksväxter
01.11 
Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01.12 
Code: 01.12 
Odling av ris
01.13 
Code: 01.13 
Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar
01.14 
Code: 01.14 
Odling av sockerrör
01.15 
Code: 01.15 
Odling av tobak
01.16 
Code: 01.16 
Odling av fiberväxter
01.19 
Code: 01.19 
Odling av andra ett- och tvååriga växter
01.26 
Code: 01.26 
Odling av oljehaltiga frukter
01.28 
Code: 01.28 
Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.29 
Code: 01.29 
Odling av andra fleråriga växter
01.63 
Code: 01.63 
Bearbetning av skördade växter
01.64 
Code: 01.64 
Bearbetning av utsäde
01.12 
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter
01.11 
Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01.13 
Code: 01.13 
Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar
01.19 
Code: 01.19 
Odling av andra ett- och tvååriga växter
01.25 
Code: 01.25 
Odling av andra frukter, bär samt nötter
01.28 
Code: 01.28 
Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.30 
Code: 01.30 
Odling av plantskoleväxter
01.64 
Code: 01.64 
Bearbetning av utsäde
02.10 
Code: 02.10 
Skogshushållning och skogsskötsel
02.30 
Code: 02.30 
Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
01.13 
Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m.
01.21 
Odling av druvor
01.22 
Code: 01.22 
Odling av tropiska och subtropiska frukter
01.23 
Code: 01.23 
Odling av citrusfrukter
01.24 
Code: 01.24 
Odling av kärnfrukter och stenfrukter
01.25 
Code: 01.25 
Odling av andra frukter, bär samt nötter
01.26 
Code: 01.26 
Odling av oljehaltiga frukter
01.27 
Code: 01.27 
Odling av växter för dryckesframställning
01.28 
Code: 01.28 
Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.63 
Code: 01.63 
Bearbetning av skördade växter
01.64 
Code: 01.64 
Bearbetning av utsäde
02.30 
Code: 02.30 
Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
10.41 
Code: 10.41 
Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
11.02 
Code: 11.02 
Framställning av vin från druvor
01.21 
Nötkreatursskötsel
01.41 
Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
01.42 
Code: 01.42 
Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
01.22 
Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor
01.43 
Uppfödning av hästar och andra hästdjur
01.45 
Code: 01.45 
Uppfödning av får och getter
01.49 
Code: 01.49 
Uppfödning av andra djur
01.23 
Svinuppfödning
01.46 
Uppfödning av svin

Page 1/26  
Top