CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
20.30 
Trähus- och byggnadssnickeritillverkning
43.91 
Takarbeten
20.40 
Träförpackningstillverkning
16.24 
Träförpackningstillverkning
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
20.51 
Övrig trävarutillverkning
16.29 
Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
20.52 
Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
16.29 
Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
21.11 
Massatillverkning
17.11 
Massatillverkning
21.12 
Pappers- och papptillverkning
17.12 
Pappers- och papptillverkning
21.21 
Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
17.21 
Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
21.22 
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
17.22 
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
18.12 
Code: 18.12 
Annan tryckning
21.23 
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
17.23 
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
21.24 
Tapettillverkning
17.24 
Tapettillverkning
22.23 
Code: 22.23 
Byggplastvarutillverkning
21.25 
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
17.29 
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
18.12 
Code: 18.12 
Annan tryckning
22.11 
Bokutgivning
32.99 
Diverse övrig tillverkning
58.11 
Code: 58.11 
Bokutgivning
58.12 
Code: 58.12 
Publicering av kataloger och sändlistor
22.12 
Tidningsutgivning
58.13 
Tidningsutgivning
22.13 
Utgivning av tidskrifter
58.14 
Utgivning av tidskrifter
22.14 
Fonogramutgivning
59.20 
Ljudinspelning och fonogramutgivning
22.15 
Annan förlagsverksamhet
58.19 
Annan förlagsverksamhet
22.21 
Tryckning av dagstidningar
18.11 
Tryckning av dagstidningar
22.22 
Annan tryckning
17.23 
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
18.12 
Code: 18.12 
Annan tryckning
58.19 
Code: 58.19 
Annan förlagsverksamhet
22.23 
Bokbindning
18.14 
Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
22.24 
Grafisk verksamhet före tryckning
18.13 
Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
22.25 
Annan verksamhet i samband med tryckning
18.13 
Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
22.31 
Reproduktion av ljudinspelningar
18.20 
Reproduktion av inspelningar
22.32 
Reproduktion av videoinspelningar
18.20 
Reproduktion av inspelningar
22.33 
Reproduktion av data och datorprogram
18.20 
Reproduktion av inspelningar
23.10 
Tillverkning av stenkolsprodukter
19.10 
Tillverkning av stenkolsprodukter
23.20 
Petroleumraffinering
19.20 
Petroleumraffinering
23.30 
Tillverkning av kärnbränsle
20.13 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
21.20 
Code: 21.20 
Tillverkning av läkemedel
24.46 
Code: 24.46 
Tillverkning av kärnbränsle

Page 6/26  
Top