CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Utvinning av uran- och toriummalm
09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
13.10 
Järnmalmsutvinning
07.10 
Järnmalmsutvinning
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
13.20 
Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm
07.29 
Utvinning av annan malm
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
14.11 
Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål
08.11 
Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
14.12 
Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit
08.11 
Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
14.13 
Brytning av skiffer
08.11 
Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
14.21 
Utvinning av sand, grus och berg
08.12 
Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
14.22 
Utvinning av lera
08.12 
Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
14.30 
Brytning av kemiska mineral
08.91 
Brytning av kemiska mineral
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
14.40 
Saltutvinning
08.93 
Saltutvinning
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
10.84 
Code: 10.84 
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
14.50 
Övrig utvinning
08.99 
Diverse övrig utvinning av mineral
09.90 
Code: 09.90 
Stödtjänster till annan utvinning
38.21 
Code: 38.21 
Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
15.11 
Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
10.11 
Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
15.12 
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
10.11 
Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
10.12 
Code: 10.12 
Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
15.13 
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
10.13 
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
10.85 
Code: 10.85 
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
10.89 
Code: 10.89 
Framställning av andra livsmedel
15.20 
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
10.20 
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
10.85 
Code: 10.85 
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
15.31 
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
10.31 
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
15.32 
Juice- och safttillverkning
10.32 
Juice- och safttillverkning
15.33 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
10.39 
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
10.85 
Code: 10.85 
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
15.41 
Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
10.41 
Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
15.42 
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
10.41 
Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
15.43 
Matfettstillverkning
10.42 
Matfettstillverkning
15.51 
Mejerivarutillverkning
10.51 
Mejerivarutillverkning
15.52 
Glasstillverkning
10.52 
Glasstillverkning

Page 3/26  
Top