CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Annan sportverksamhet
93.19 
Annan sportverksamhet
93.29 
Code: 93.29 
Övrig fritids- och nöjesverksamhet
92.71 
Spel- och vadhållningsverksamhet
92.00 
Spel- och vadhållningsverksamhet
92.72 
Övrig rekreationsverksamhet
01.62 
Service till husdjursskötsel
78.10 
Code: 78.10 
Arbetsförmedling och rekrytering
79.90 
Code: 79.90 
Turist- och bokningsservice
93.29 
Code: 93.29 
Övrig fritids- och nöjesverksamhet
93.01 
Tvätteriverksamhet
96.01 
Tvätteriverksamhet
93.02 
Hår- och skönhetsvård
96.02 
Hår- och skönhetsvård
93.03 
Begravningsverksamhet
96.03 
Begravningsverksamhet
93.04 
Kroppsvård
93.13 
Drift av gymanläggningar
96.04 
Code: 96.04 
Kroppsvård
93.05 
Övrig serviceverksamhet
85.51 
Sport- och fritidsutbildning
96.09 
Code: 96.09 
Diverse övriga konsumenttjänster
95.00 
Förvärvsarbete i hushåll
97.00 
Förvärvsarbete i hushåll
96.00 
Hushållens produktion av diverse varor för egen förbrukning
98.10 
Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
97.00 
Hushållens produktion av diverse tjänster för egen förbrukning
98.20 
Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
99.00 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99.00 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Page 26/26  
Top