CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
71.11 
Arkitektverksamhet
71.12 
Code: 71.12 
Teknisk konsultverksamhet o.d.
74.20 
Code: 74.20 
Fotoverksamhet
74.90 
Code: 74.90 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
74.30 
Teknisk provning och analys
71.20 
Teknisk provning och analys
74.40 
Reklamverksamhet
73.11 
Reklambyråverksamhet o.d.
73.12 
Code: 73.12 
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
74.50 
Arbetsförmedling och rekrytering
78.10 
Arbetsförmedling och rekrytering
78.20 
Code: 78.20 
Personaluthyrning
78.30 
Code: 78.30 
Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
74.60 
Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst
74.90 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
80.10 
Code: 80.10 
Säkerhetsverksamhet
80.20 
Code: 80.20 
Säkerhetssystemtjänster
80.30 
Code: 80.30 
Spanings- och detektivverksamhet
74.70 
Rengöring och sotning
81.21 
Lokalvård
81.22 
Code: 81.22 
Rengöring och sotning av byggnader
81.29 
Code: 81.29 
Annan rengöring
74.81 
Fotoverksamhet
74.20 
Fotoverksamhet
74.82 
Förpackningsverksamhet
82.92 
Förpackningsverksamhet
74.85 
Kontorsservice och översättningsverksamhet
74.30 
Översättning och tolkning
82.11 
Code: 82.11 
Kombinerade kontorstjänster
82.19 
Code: 82.19 
Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
82.99 
Code: 82.99 
Övriga företagstjänster
74.86 
Callcenterverksamhet
82.20 
Callcenterverksamhet
74.87 
Diverse andra företagstjänster
59.20 
Ljudinspelning och fonogramutgivning
63.99 
Code: 63.99 
Övriga informationstjänster
74.10 
Code: 74.10 
Specialiserad designverksamhet
74.90 
Code: 74.90 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
77.40 
Code: 77.40 
Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
82.30 
Code: 82.30 
Arrangemang av kongresser och mässor
82.91 
Code: 82.91 
Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
82.99 
Code: 82.99 
Övriga företagstjänster
75.11 
Övergripande offentlig förvaltning
84.11 
Övergripande offentlig förvaltning
75.12 
Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
84.12 
Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
75.13 
Administration av näringslivsprogram
82.99 
Övriga företagstjänster
84.13 
Code: 84.13 
Administration av näringslivsprogram
75.14 
Stöd till offentlig förvaltning
81.10 
Fastighetsrelaterade stödtjänster
84.11 
Code: 84.11 
Övergripande offentlig förvaltning
91.01 
Code: 91.01 
Biblioteks- och arkivverksamhet
75.21 
Utrikesförvaltning
84.21 
Utrikesförvaltning

Page 23/26  
Top