CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Taxitrafik
49.32 
Taxitrafik
60.23 
Annan landtransport av passagerare
49.39 
Annan landtransport av passagerare
60.24 
Vägtransport av gods
49.41 
Vägtransport, godstrafik
49.42 
Code: 49.42 
Flyttjänster
60.30 
Transporter i rörsystem
49.50 
Transporter i rörsystem
61.10 
Transport över hav, kustsjöfart
50.10 
Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
50.20 
Code: 50.20 
Havs- och kustsjöfart, godstrafik
52.22 
Code: 52.22 
Stödtjänster till sjötransport
61.20 
Sjöfart på inre vattenvägar
50.30 
Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
50.40 
Code: 50.40 
Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
52.22 
Code: 52.22 
Stödtjänster till sjötransport
62.10 
Reguljär lufttransport
51.10 
Lufttransport, passagerartrafik
51.21 
Code: 51.21 
Lufttransport, godstrafik
62.20 
Icke reguljär lufttransport
51.10 
Lufttransport, passagerartrafik
51.21 
Code: 51.21 
Lufttransport, godstrafik
62.30 
Rymdfart
51.22 
Rymdfart
52.23 
Code: 52.23 
Stödtjänster till lufttransport
63.11 
Godshantering
52.24 
Godshantering
63.12 
Varulagring och magasinering
52.10 
Magasinering och varulagring
63.21 
Övriga stödtjänster till landtransport
52.21 
Stödtjänster till landtransport
63.22 
Övriga stödtjänster till sjöfart
52.22 
Stödtjänster till sjötransport
85.32 
Code: 85.32 
Gymnasial yrkesutbildning
63.23 
Övriga stödtjänster till luftfart
52.23 
Stödtjänster till lufttransport
85.32 
Code: 85.32 
Gymnasial yrkesutbildning
63.30 
Arrangerande och försäljning av resor; turistservice
79.11 
Resebyråverksamhet
79.12 
Code: 79.12 
Researrangemang
79.90 
Code: 79.90 
Turist- och bokningsservice
63.40 
Annan transportförmedling
52.29 
Övriga stödtjänster till transport
74.90 
Code: 74.90 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
64.11 
Postbefordran via postverket
53.10 
Postbefordran via nationella posten
82.19 
Code: 82.19 
Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
64.12 
Annan postbefordran
53.20 
Annan postbefordran samt kurirverksamhet
64.20 
Telekommunikation
60.10 
Sändning av radioprogram
60.20 
Code: 60.20 
Planering av TV-program och sändningsverksamhet
61.10 
Code: 61.10 
Trådbunden telekommunikation
61.20 
Code: 61.20 
Trådlös telekommunikation
61.30 
Code: 61.30 
Telekommunikation via satellit
61.90 
Code: 61.90 
Annan telekommunikation
65.11 
Centralbanksverksamhet
64.11 
Centralbanksverksamhet
65.12 
Annan bankverksamhet
64.19 
Annan monetär finansförmedling

Page 20/26  
Top