CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Takarbeten
43.91 
Takarbeten
43.99 
Code: 43.99 
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
45.23 
Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
41.20 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
42.11 
Code: 42.11 
Anläggning av vägar och motorvägar
42.12 
Code: 42.12 
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
42.99 
Code: 42.99 
Övriga anläggningsarbeten
45.24 
Vattenbyggnad
42.21 
Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
42.91 
Code: 42.91 
Vattenbyggnad
43.99 
Code: 43.99 
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
45.25 
Andra bygg- och anläggningsarbeten
42.21 
Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
43.99 
Code: 43.99 
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
45.31 
Elinstallationer
43.21 
Elinstallationer
43.22 
Code: 43.22 
VVS-arbeten
43.29 
Code: 43.29 
Andra bygginstallationer
80.20 
Code: 80.20 
Säkerhetssystemtjänster
45.32 
Isoleringsarbeten
43.29 
Andra bygginstallationer
45.33 
VVS-arbeten
43.22 
VVS-arbeten
45.34 
Andra bygginstallationer
43.21 
Elinstallationer
43.29 
Code: 43.29 
Andra bygginstallationer
45.41 
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43.31 
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
45.42 
Byggnadssnickeriarbeten
43.32 
Byggnadssnickeriarbeten
45.43 
Golv- och väggbeläggningsarbeten
43.33 
Golv- och väggbeläggningsarbeten
45.44 
Måleri- och glasmästeriarbeten
43.34 
Måleri- och glasmästeriarbeten
45.45 
Annan slutbehandling av byggnader
43.39 
Annan slutbehandling av byggnader
43.99 
Code: 43.99 
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
45.50 
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
43.99 
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
50.10 
Handel med motorfordon utom motorcyklar
45.11 
Handel med personbilar och lätta motorfordon
45.19 
Code: 45.19 
Handel med andra motorfordon utom motorcyklar
50.20 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
45.20 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
52.21 
Code: 52.21 
Stödtjänster till landtransport
50.30 
Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.31 
Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32 
Code: 45.32 
Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
50.40 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45.40 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
50.50 
Detaljhandel med drivmedel
47.30 
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
51.11 
Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
46.11 
Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
51.12 
Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
46.12 
Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
51.13 
Agenturhandel med virke och byggmaterial
46.13 
Provisionshandel med virke och byggmaterial
51.14 
Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
46.14 
Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
51.15 
Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
46.15 
Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
51.16 
Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
46.16 
Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror

Page 16/26  
Top