CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Tillverkning av spel och leksaker
32.40 
Tillverkning av spel och leksaker
33.19 
Code: 33.19 
Reparation av annan utrustning
36.61 
Tillverkning av bijouterivaror
32.13 
Tillverkning av bijouterier o.d.
36.62 
Tillverkning av borstbinderiarbeten
22.19 
Annan gummivarutillverkning
32.91 
Code: 32.91 
Tillverkning av borstbinderiarbeten
36.63 
Diverse annan tillverkning
13.99 
Övrig textilietillverkning
15.12 
Code: 15.12 
Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
16.29 
Code: 16.29 
Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
17.29 
Code: 17.29 
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
20.51 
Code: 20.51 
Sprängämnestillverkning
22.19 
Code: 22.19 
Annan gummivarutillverkning
22.23 
Code: 22.23 
Byggplastvarutillverkning
22.29 
Code: 22.29 
Annan plastvarutillverkning
25.99 
Code: 25.99 
Diverse övrig metallvarutillverkning
28.99 
Code: 28.99 
Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
30.92 
Code: 30.92 
Tillverkning av cyklar och invalidfordon
32.99 
Code: 32.99 
Diverse övrig tillverkning
37.10 
Återvinning av skrot och avfall av metall
38.31 
Demontering av uttjänta fordon och maskiner
38.32 
Code: 38.32 
Återvinning av källsorterat material
37.20 
Återvinning av skrot och avfall av icke-metall
38.32 
Återvinning av källsorterat material
40.11 
Generering av elektricitet
35.11 
Generering av elektricitet
38.12 
Code: 38.12 
Insamling av farligt avfall
40.12 
Överföring av elektricitet
35.12 
Överföring av elektricitet
40.13 
Distribution av och handel med elektricitet
35.13 
Distribution av elektricitet
35.14 
Code: 35.14 
Handel med elektricitet
40.21 
Framställning av gas
35.21 
Framställning av gas
40.22 
Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät
35.22 
Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
35.23 
Code: 35.23 
Handel med gas via rörnät
40.30 
Ång- och hetvattenförsörjning m.m.
35.30 
Försörjning av värme och kyla
41.00 
Vattenförsörjning
36.00 
Vattenförsörjning
45.11 
Rivning av hus; markarbeten
43.11 
Rivning av hus och byggnader
43.12 
Code: 43.12 
Mark- och grundarbeten
45.12 
Markundersökning
43.13 
Markundersökning
45.21 
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
41.20 
Byggande av bostadshus och andra byggnader
42.12 
Code: 42.12 
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
42.13 
Code: 42.13 
Anläggning av broar och tunnlar
42.21 
Code: 42.21 
Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
42.22 
Code: 42.22 
Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
42.99 
Code: 42.99 
Övriga anläggningsarbeten
43.99 
Code: 43.99 
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Page 15/26  
Top