CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
26.11 
Tillverkning av elektroniska komponenter
27.11 
Code: 27.11 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
33.13 
Code: 33.13 
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
33.14 
Code: 33.14 
Reparation av elapparatur
31.20 
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
26.11 
Tillverkning av elektroniska komponenter
27.12 
Code: 27.12 
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
27.33 
Code: 27.33 
Tillverkning av kabeltillbehör
27.90 
Code: 27.90 
Tillverkning av annan elapparatur
33.14 
Code: 33.14 
Reparation av elapparatur
31.30 
Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
26.11 
Tillverkning av elektroniska komponenter
27.31 
Code: 27.31 
Tillverkning av optiska fiberkablar
27.32 
Code: 27.32 
Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
27.90 
Code: 27.90 
Tillverkning av annan elapparatur
31.40 
Batteri- och ackumulatortillverkning
27.20 
Batteri- och ackumulatortillverkning
31.50 
Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
27.40 
Tillverkning av belysningsarmatur
31.61 
Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon
27.40 
Tillverkning av belysningsarmatur
29.31 
Code: 29.31 
Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
31.62 
Diverse övrig tillverkning av elapparatur
23.44 
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
25.99 
Code: 25.99 
Diverse övrig metallvarutillverkning
26.30 
Code: 26.30 
Tillverkning av kommunikationsutrustning
26.51 
Code: 26.51 
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
27.11 
Code: 27.11 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
27.40 
Code: 27.40 
Tillverkning av belysningsarmatur
27.90 
Code: 27.90 
Tillverkning av annan elapparatur
28.49 
Code: 28.49 
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
28.99 
Code: 28.99 
Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
29.31 
Code: 29.31 
Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
30.20 
Code: 30.20 
Tillverkning av rälsfordon
33.13 
Code: 33.13 
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
33.14 
Code: 33.14 
Reparation av elapparatur
32 
Tillverkning av teleprodukter
33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
32.10 
Tillverkning av elektroniska komponenter
26.11 
Tillverkning av elektroniska komponenter
26.12 
Code: 26.12 
Tillverkning av kretskort
27.90 
Code: 27.90 
Tillverkning av annan elapparatur
33.13 
Code: 33.13 
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
32.20 
Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
26.30 
Tillverkning av kommunikationsutrustning
95.12 
Code: 95.12 
Reparation av kommunikationsutrustning
32.30 
Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
26.11 
Tillverkning av elektroniska komponenter
26.20 
Code: 26.20 
Tillverkning av datorer och kringutrustning
26.30 
Code: 26.30 
Tillverkning av kommunikationsutrustning

Page 12/26  
Top