CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Tillverkning av motordrivna handverktyg
28.24 
Tillverkning av motordrivna handverktyg
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.42 
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
28.41 
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.43 
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
27.90 
Tillverkning av annan elapparatur
28.29 
Code: 28.29 
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
28.49 
Code: 28.49 
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.51 
Tillverkning av maskiner för metallurgi
28.91 
Tillverkning av maskiner för metallurgi
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.52 
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28.92 
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28.99 
Code: 28.99 
Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.53 
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
28.30 
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
28.93 
Code: 28.93 
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.54 
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
28.94 
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.55 
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
28.95 
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.56 
Tillverkning av övriga specialmaskiner
25.73 
Tillverkning av verktyg och redskap
28.94 
Code: 28.94 
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
28.96 
Code: 28.96 
Tillverkning av maskiner för gummi och plast
28.99 
Code: 28.99 
Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation av maskiner
29.60 
Tillverkning av vapen och ammunition
25.40 
Tillverkning av vapen och ammunition
30.30 
Code: 30.30 
Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
30.40 
Code: 30.40 
Tillverkning av militära stridsfordon
33.11 
Code: 33.11 
Reparation av metallvaror
29.71 
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.51 
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
28.21 
Code: 28.21 
Tillverkning av ugnar och brännare
28.25 
Code: 28.25 
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
33.14 
Code: 33.14 
Reparation av elapparatur
29.72 
Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.52 
Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
28.21 
Code: 28.21 
Tillverkning av ugnar och brännare
30 
Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer
33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
30.01 
Tillverkning av kontorsmaskiner
28.23 
Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
30.02 
Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
26.20 
Tillverkning av datorer och kringutrustning
62.09 
Code: 62.09 
Andra IT- och datatjänster
31 
Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar
33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning

Page 11/26  
Top