CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
71.33 
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov
77.34 
Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
71.22 
Prenájom vodných dopravných prostriedkov
77.35 
Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
71.23 
Prenájom leteckých dopravných prostriedkov
77.39 
Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
71.21 
Prenájom ostatných pozemných dopravných prostriedkov
71.32 
Code: 71.32 
Prenájom stavebných strojov a zariadení
71.34 
Code: 71.34 
Prenájom ostatných strojov a zariadení i. n.
77.40 
Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem prác chránených autorskými právami
74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
78.10 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
74.50 
Nábor pracovných síl a získavanie zamestnancov
92.72 
Code: 92.72 
Ostatné rekreačné činnosti i. n.
78.20 
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
74.50 
Nábor pracovných síl a získavanie zamestnancov
78.30 
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
74.50 
Nábor pracovných síl a získavanie zamestnancov
79.11 
Činnosti cestovných agentúr
63.30 
Činnosti cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n.
79.12 
Činnosti cestovných kancelárií
63.30 
Činnosti cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n.
79.90 
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
63.30 
Činnosti cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n.
92.32 
Code: 92.32 
Prevádzkovanie umeleckých zariadení
92.34 
Code: 92.34 
Ostatné zábavné činnosti i. n.
92.62 
Code: 92.62 
Ostatné športové činnosti
92.72 
Code: 92.72 
Ostatné rekreačné činnosti i. n.
80.10 
Súkromné bezpečnostné služby
74.60 
Vyšetrovacie a bezpečnostné činnosti
80.20 
Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
45.31 
Inštalácia elektrických vedení a príslušenstva
74.60 
Code: 74.60 
Vyšetrovacie a bezpečnostné činnosti
80.30 
Pátracie služby
74.60 
Vyšetrovacie a bezpečnostné činnosti
81.10 
Kombinované pomocné činnosti pre zariadenia
70.32 
Správa nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
75.14 
Code: 75.14 
Pomocné služby pre vládu ako celok
81.21 
Generálne čistenie budov
74.70 
Priemyselné čistenie
81.22 
Ostatné priemyselné čistenie budov
74.70 
Priemyselné čistenie
81.29 
Ostatné čistiace činnosti
74.70 
Priemyselné čistenie
90.03 
Code: 90.03 
Asanačné, sanačné a podobné činnosti
81.30 
Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
01.41 
Služby súvisiace s rastlinnou výrobou; záhradná architektúra
82.11 
Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
74.85 
Sekretárske a prekladateľské činnosti
82.19 
Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti
64.11 
Činnosti štátnej pošty
72.30 
Code: 72.30 
Spracovanie dát
74.85 
Code: 74.85 
Sekretárske a prekladateľské činnosti
82.20 
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá
74.86 
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu (call centrá)
82.30 
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
82.91 
Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
82.92 
Baliace činnosti
74.82 
Baliace činnosti
82.99 
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
74.85 
Sekretárske a prekladateľské činnosti
74.87 
Code: 74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
75.13 
Code: 75.13 
Usmerňovanie a prínos k efektívnejšiemu vykonávaniu podnikateľskej činnosti

Page 23/26  
Top