CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
67.20 
Pomocné činnosti poistenia a dôchodkového zabezpečenia
66.30 
Činnosti investičných manažérov
67.12 
Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
68.10 
Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
70.12 
Nákup a predaj vlastných nehnuteľností
68.20 
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
70.20 
Prenájom vlastných nehnuteľností
68.31 
Realitné kancelárie
70.31 
Realitné kancelárie
68.32 
Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
70.32 
Správa nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
69.10 
Právne činnosti
74.11 
Právne činnosti
69.20 
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
74.12 
Účtovnícke a audítorské činnosti; daňové poradenstvo
70.10 
Vedenie firiem
74.15 
Manažérske činnosti holdingových spoločností
70.21 
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
74.14 
Činnosti podnikového a manažérskeho poradenstva
70.22 
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
05.01 
Rybolov
74.14 
Code: 74.14 
Činnosti podnikového a manažérskeho poradenstva
71.11 
Architektonické činnosti
74.20 
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.12 
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74.20 
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 
Technické testovanie a analýzy
74.30 
Technické skúšky a analýzy
72.11 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
73.10 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
72.19 
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
73.10 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
72.20 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
73.10 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
73.20 
Code: 73.20 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
73.11 
Reklamné agentúry
74.40 
Reklama
73.12 
Predaj vysielacieho času
74.40 
Reklama
73.20 
Prieskum trhu a verejnej mienky
74.13 
Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 
Špecializované dizajnérske činnosti
74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
74.20 
Fotografické činnosti
74.20 
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74.81 
Code: 74.81 
Fotografické činnosti
92.40 
Code: 92.40 
Činnosti spravodajských agentúr
74.30 
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
74.85 
Sekretárske a prekladateľské činnosti
74.90 
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
63.40 
Činnosti iných dopravných agentúr
74.14 
Code: 74.14 
Činnosti podnikového a manažérskeho poradenstva
74.20 
Code: 74.20 
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74.60 
Code: 74.60 
Vyšetrovacie a bezpečnostné činnosti
74.87 
Code: 74.87 
Ostatné obchodné činnosti i. n.
75.00 
Veterinárne činnosti
85.20 
Veterinárne činnosti
77.11 
Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
71.10 
Prenájom automobilov
77.12 
Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
71.21 
Prenájom ostatných pozemných dopravných prostriedkov
77.21 
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
71.40 
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n.
77.22 
Prenájom videopások a diskov
71.40 
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n.
77.29 
Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
71.40 
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n.
77.31 
Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
71.31 
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
77.32 
Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
71.32 
Prenájom stavebných strojov a zariadení

Page 22/26  
Top